Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
USA
Xuất hiện:
19 Tháng sáu 2018
Châm ngôn
World Leader
Giới thiệu về
We want Americans to join our clan to find teammates, games, and help build up our AOE community!
Trang web
Xếp hạng của Team
USA Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[USA]Discern Người lập Team 19 Tháng sáu 2018 Hôm qua, 10:04 pm
[USA]Spring Team Captain 18 Tháng bảy 2018 17 Tháng tám 2018 - 12:40 pm
[USA]ArtOfTheTroll Team Captain 6 Tháng bảy 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]RAY Team Captain 26 Tháng bảy 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]Superfluous Thành viên 6 Tháng bảy 2018 16 Tháng tám 2018 - 4:31 pm
[USA]sheldosd77 Thành viên 11 Tháng tám 2018 Online ngay!
[USA]SirGibson Thành viên 8 Tháng tám 2018 Hôm qua, 5:30 am
[USA]SilverHawk Thành viên 25 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 5:29 pm
[USA]Wrath_27 Thành viên 4 Tháng tám 2018 17 Tháng tám 2018 - 12:05 am
[USA]we3kings Thành viên 21 Tháng bảy 2018 Online ngay!
[USA]_Scotty Thành viên 21 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 5:50 pm
[USA]__Trump__ Thành viên 29 Tháng bảy 2018 29 Tháng bảy 2018 - 2:02 am
[USA]Snowshawnskate Thành viên 19 Tháng bảy 2018 17 Tháng tám 2018 - 7:21 pm
[USA]bullmeister Thành viên 7 Tháng bảy 2018 12 Tháng tám 2018 - 7:10 pm
[USA]Baryon Thành viên 21 Tháng bảy 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]KnightMayor93 Thành viên 13 Tháng tám 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]RedFox_ Thành viên 8 Tháng tám 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]Outpost_Malone Thành viên 12 Tháng tám 2018 Hôm qua, 3:48 am
[USA]roth8277 Thành viên 21 Tháng bảy 2018 30 Tháng bảy 2018 - 6:27 am
[USA]Willis_35 Thành viên 17 Tháng tám 2018 17 Tháng tám 2018 - 7:46 pm
[USA]_MilenKo Thành viên 21 Tháng bảy 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]StSnoopy Thành viên 4 Tháng tám 2018 17 Tháng tám 2018 - 6:48 pm
[USA]_Locke Thành viên 24 Tháng bảy 2018 43 phút trước
[USA]IamKilroy Thành viên 23 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 7:30 am
[USA]BRIAN___ Thành viên 4 Tháng tám 2018 Hôm qua, 9:58 pm
[USA]AlphaAndOmega Thành viên 25 Tháng bảy 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]Uhtredshield Thành viên 26 Tháng bảy 2018 16 Tháng tám 2018 - 6:56 pm
[USA]Jacobs Thành viên 24 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 10:57 pm
[USA]Potroast Thành viên 7 Tháng tám 2018 10 Tháng tám 2018 - 1:02 am
[USA]_Angrenost_ Thành viên 13 Tháng tám 2018 13 Tháng tám 2018 - 3:13 pm
[USA]o_PYRO_o Thành viên 17 Tháng tám 2018 Hôm qua, 7:54 pm
[USA]MiniMog Thành viên 7 Tháng tám 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]Troy Thành viên 13 Tháng tám 2018 15 Tháng tám 2018 - 4:51 am
[USA]Tuang Thành viên 24 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 7:34 pm
[USA]Jomenall Thành viên 24 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 3:47 am
[USA]Tocaraca Thành viên 24 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 5:42 am
[USA]DockBlocker Thành viên Hôm qua, 4:15 am Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege